SPECIALISME

COMMEDIA DELL’ARTE

AANBOD

De Commedia dell’Arte maskers staan al eeuwen symbool voor de universele karaktereigenschappen van de mens. Ze werken als een sterke spiegel en ook op onze lachspieren, want wij herkennen in de maskers onze driften, tekortkomingen en krachten.

Doordat de Commedia dell’Arte karaktermaskers zo expliciet zijn, helpen ze ons ons non-verbale gedrag te begrijpen en laten ze ons op een luchtige en komische manier nadenken over onszelf en de wereld om ons heen.

Ze zijn van grote waarde voor het acteursvak en voor het trainen van communicatievaardigheden, doordat ze niet alleen vermommen, maar vaker onthullen.

De Commedia dell’Arte een italiaanse toneelvorm uit de 16e eeuw is een van de oudste vormen van comedy, die nog steeds actueel is. De toneelstijl is grotesk, fysiek en je speelt met maskers.

In de Commedia dell’arte gelden de meest elementaire noden van het leven: geld, macht liefde,seks en honger. De personages zijn voornamelijk bezig te overleven, daardoor worden de maskers vooral gedreven door hun dierlijke instincten en begeerten.

Deze workshop is voor spelers die de Commedia dell’arte speelstijl willen ontdekken.

In deze workshop zijn de maskers van de Commedia dell’arte de sturende en creatieve krachten voor je spel. Door de verschillende karaktermaskers te ontmoeten, wordt je je bewust welk masker er in jou huist . In de workshop leer je om meer toegankelijker te worden om de kracht van je lichaamstaal in te zetten voor je spelontwikkeling en om je maskerspel te ontdekken.

  •  Je leert je lichaam te zien als creatief instrument voor je maskerspel.
  • Je leert de maskers te plaatsen in de huidige tijd en korte scenes te ontwikkelen..
  • Je leert fysiek te improviseren vanuit de basis van het Commedia masker..
  • Je leert de geschiedenis en de oorsprong van de Italiaanse Commedia dell’arte maskers kennen.

HET ONTSTAAN EN DE INVLOED VAN DE COMMEDIA DELL’ARTE.

De Commedia met haar karakter maskers is eeuwen geleden ontstaan in Italië, mijn vaderland. In deze lezing maakt u kennis met de oorsprong, de ontwikkeling van de Commedia en haar invloed op kunst, theater en educatie.

Tijdens de lezing zal ook ter plekke een demonstratie met het karakteristieke maskerspel worden getoond. Er bestaat ook een mogelijkheid voor het publiek om actief deel te nemen aan deze lezing. Duur 1 uur actieve lezing 1,5 tot 2 uur.